Δράση 10.1.1 - Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς.

Υπουργική Απόφαση του καθορισμού πλαισίου εφαρμογης την Δράσεων 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 26/08/2019 - 25/09/2019

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Συνημμένα: