Δράση 11.2.2 - Ενίσχυση για τη διατήρηση των βιολογικών πρακτικών και μεθόδων βιολογικής κτηνοτροφίας

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς.

Εγκύκλιος Ανακλήσεις Ένταξης Πράξης – Αιτήματα Τροποποίησης Πράξης – Μεταβιβάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των δράσεων 11.1.2 και 11.2.2 του Μέτρου 11 Βιολογικές Καλλιέργειες, η εφαρμογή που αφορά στις Ανακλήσεις Ένταξης Πράξης – Αιτήματα Τροποποίησης Πράξης – Μεταβιβάσεις, για το πρώτο έτος εφαρμογής 2018-2019, θα είναι ανοικτή από την 01/11/2018 και ώρα 00:00:00 έως και τις 14/11/2018 και ώρα 23:59:59.

2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Δράσεις 11.1.2 και 11.2.2.(αφορά στη δράση 11.2.2-Βιολογική Κτηνοτροφια)
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 21/02/2018 - 24/04/2018

Δικαιούχος/-οι: Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Δράσεις 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2 (αφορά στη δράση 11.2.2-Βιολογική Κτηνοτροφια)
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 24/01/2017 - 13/03/2017

Δικαιούχος/-οι: Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο