Δράση 10.1.7 - Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.7-Ζιζάνια/Ορυζώνες
Εγκύκλιος Τροποποιήσεων-μεταβιβάσεων-απένταξης για τη δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση των ζιζανίων στους ορυζώνες»
Εγκύκλιος αξιολόγησης ενδικοφανών προσφυγών της πρόσκλησης της 1ης προσκλησης της Δράσης 10.1.7
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.7-Ορυζώνες
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 06/07/2018 - 22/06/2018

Δικαιούχος/-οι: Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο, Δημόσιοι Φορείς, Συλλογικοί φορείς
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1η πρόσκλησης της Δράσης 10.1.07- Ορυζώνες
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
24/09/2018