Δημόσια Έργα

  Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

 • Υπομέτρο 4.3 - Στήριξη σε υποδομές

  Μέτρο 7 - Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών

 • Υπομέτρο 7.1 - Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές
 • Υπομέτρο 7.3 - Ευρυζωνικές υποδομές

  Μέτρο 8 - Ανάπτυξη δασικών περιοχών

 • Yπομέτρο 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές
 • Υπομέτρο 8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές

  Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις

 • Υπομέτρο 10.2 − Διατήρηση, βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη γενετικών πόρων