Τηλεφωνικός κατάλογος

Παππάς Δημήτριος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Χρηματοοικονομικών Ροών και Ο.Π.Σ.Α.Α.

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275218

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Ποζαπαλίδη Αρετή

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275025

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Πούμπουρας Γιώργος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης

Θέση: Στέλεχος

2105275038

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Πυριοβολή Παναγιώτα / Προϊσταμένη Υπηρεσίας

Μονάδα: ΕΥΕ ΠΑΑ

Θέση: Προϊσταμένη Υπηρεσίας

2105275201

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Ρακιτζή Δέσποινα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

2310478959

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (κτήριο Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης) Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Σάρρου Θέμις

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Χρηματοοικονομικών Ροών και Ο.Π.Σ.Α.Α.

Θέση: Στέλεχος

2105275002

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Σερεπίσος Θεόδωρος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Τεχνικής Υποστήριξης

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275043

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Σπεντζάρη Σοφία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Γραμματεία

2105275203

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Σταθακόπουλος Ιωάννης

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

2310475657

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (κτήριο Σταθμού Ελέγχου και Τυποπόιησης Δημητριακών Θεσσαλονίκης) Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Σωτηροπούλου Λαμπρινή

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Θέση: Στέλεχος

2105275227

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα