Τηλεφωνικός κατάλογος

Ματσούκα Χρύσα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275111

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Μερεμέτη Αθανασία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275097

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Μιχαήλ Γαβριέλα

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Δικτύωσης και Δημοσιότητας

Θέση: Στέλεχος

2105275027

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Μιχαλάκη Μαρία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

2105275266

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Μιχαλόπουλος Βάιος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Τεχνικής Υποστήριξης

Θέση: Στέλεχος

2105275048

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Μούχας Πέτρος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275014

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Μπακάλη Ελευθερία

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Προγραμματισμού

Θέση: Στέλεχος

2105275095

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Μπαταβάνης Νικόλαος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275252

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Μπογιατζής Γεώργιος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Χρηματοοικονομικών Ροών και Ο.Π.Σ.Α.Α.

Θέση: Στέλεχος

2105275140

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Νικηφόρος Νικόλαος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275008

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα