Τηλεφωνικός κατάλογος

Κουτρέτσης Παναγιώτης

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

2105275141

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Κόχυλας Ξενοφών

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275072

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Κυρίτση Έφη

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275130

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Κωστούλα Θωμαή

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος

Θέση: Στέλεχος

2105275105

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Κώτσηρας Νικόλαος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

2105275009

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Λιάτσικου Άλκηστις

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275092

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Μακρανδρέου Μαρία-Χριστίνα / Προϊσταμένη Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Δικτύωσης και Δημοσιότητας

Θέση: Προϊσταμένη Μονάδας

2105275142

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Μακρής Βασίλειος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Τεχνικής Υποστήριξης

Θέση: Στέλεχος

2105275093

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Μανέτας Νικόλαος / Προϊστάμενος Υπηρεσίας

Μονάδα: ΕΥΔ ΠΑΑ

Θέση: Προϊστάμενος Υπηρεσίας

2105275083

Λεωφόρος Αθηνών 58

Μαράντης Γιώργος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275046

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα