Τηλεφωνικός κατάλογος

Χριστιανού Αγγελική

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος

Θέση: Στέλεχος

2105275251

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Ψυχουντάκης Κωνσταντίνος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275003

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα