Τηλεφωνικός κατάλογος

Χατζηπαντελή Σοφία

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΠΑΑ

Μονάδα: Προγραμματισμού

Θέση: Στέλεχος

2105275112

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Χαχαριδάκη Μαρία

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Τοπικής Ανάπτυξης

Θέση: Στέλεχος

2810390556

Τέρμα Θεμιστοκλέους 71307, Ηράκλειο Κρήτη

Χριστιανού Αγγελική

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος

Θέση: Στέλεχος

2105275251

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Ψυχουντάκης Κωνσταντίνος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Θέση: Στέλεχος

2105275003

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα