Τηλεφωνικός κατάλογος

Άγγου Ειρήνη

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Προγραμματισμού και Δικτύωσης

Θέση: Στέλεχος

2105275138

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 8821
Αθανασοπούλου Αικατερίνη / Προϊσταμένη Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Προγραμματισμού και Δικτύωσης

Θέση: Προϊσταμένη Μονάδας

2105275120

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 210
Αλευρά Ελένη

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ενισχύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Θέση: Στέλεχος

2105275256

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 269
Αλιζιώτης Νικόλαος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ενισχύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Θέση: Στέλεχος

2105275262

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 274
Αναστασάκη Ειρήνη

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

Θέση: Στέλεχος

2810390556

Τέρμα Θεμιστοκλέους 71307, Ηράκλειο Κρήτη

Nid: 275
Ανδρεανίδου Μαρία

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης

Θέση: Στέλεχος

2105275070

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 211
Απατσίδης Χρήστος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

Θέση: Στέλεχος

2461095960

Ζ.Ε.Π., 50 100, Κοζάνη

Nid: 277
Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Εποπτείας Τήρησης ΣΔΕ και Εφαρμογής Μέτρων Πρόληψης και Καταπολέμησης της Απάτης

Θέση: Στέλεχος

2105275004

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 212
Αργυρίδης Παράσχος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Δημοσιότητας

Θέση: Στέλεχος

2105275028

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 213
Ασημακόπουλος Αντώνιος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Θέση: Στέλεχος

2105275045

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 386