ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

EIP-AGRI Agrinnovation- Εκεί που συναντώνται η έρευνα με την πρακτική_Έκδοση 2018

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΑΑ 2014-2020 / Η συμβολή του ΠΑΑ στη βιώσιμη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας_Έκδοση 2019

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΑΑ 2014-2020 / Αγροτική Ανάπτυξη για μια νέα εποχή_Έκδοση 2018

Κατεβάστε το αρχείο

Rural Development Programme (RDP) of Greece 2014-2020_Έκδοση 2018 (Αγγλική)

Κατεβάστε το αρχείο

NRN of GREEK RDP 2014-2020/Networking and cooperation of actors involved in rural development_Έκδοση 2018 (Αγγλική)

Κατεβάστε το αρχείο