ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

EIP-AGRI Agrinnovation- Εκεί που συναντώνται η έρευνα με την πρακτική_Έκδοση 2019

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΑΑ 2014-2020/ Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης_Έκδοση 2020

Κατεβάστε το αρχείο

Σύντομη Παρουσίαση Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020_Έκδοση 2019

Κατεβάστε το αρχείο

Οδηγός Επικοινωνίας Και Δημοσιότητας

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΑΑ 2014-2020/ Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης_Έκδοση 2019

Κατεβάστε το αρχείο