ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

ENRD-Έξυπνα Χωριά και κινητικότητα στην ύπαιθρο_Έκδοση 2021

Κατεβάστε το αρχείο

ENRD-Έξυπνα χωριά και ψηφιακός μετασχηματισμός αγροτικών περιοχών_Έκδοση 2021

Κατεβάστε το αρχείο

ENRD-Χρήση Συνεργασίας εκτός LEADER/CLLD για την υποστήριξη των Έξυπνων Χωριών_Έκδοση 2021

Κατεβάστε το αρχείο

ENRD-Ενημερωτικό έντυπο για τα Έξυπνα Χωριά-κατευθύνσεις για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD_Έκδοση 2021

Κατεβάστε το αρχείο

ENRD-EU RURAL REVIEW No 28 Ενσωματώνοντας τη Βιοοικονομία

Κατεβάστε το αρχείο