ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

Χρηματοδοτικά εργαλεία_ΤΕΑΑ_Έκδοση 2021

Κατεβάστε το αρχείο

ENRD-Έξυπνα χωριά και Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας_Έκδοση 2021

Κατεβάστε το αρχείο

ENRD-Πώς το LEADER/ CLLD μπορεί να στηρίξει τα Έξυπνα Χωριά;_Έκδοση 2021

Κατεβάστε το αρχείο