ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

ENRD-Έντυπο Έργων RURAL INSPIRATION AWARDS 2021 _Έκδοση 2021

Κατεβάστε το αρχείο

ENRD-Έξυπνα χωριά και Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας_Έκδοση 2021

Κατεβάστε το αρχείο

ENRD-Πώς το LEADER/ CLLD μπορεί να στηρίξει τα Έξυπνα Χωριά;_Έκδοση 2021

Κατεβάστε το αρχείο

ENRD-Έξυπνα Χωριά και κινητικότητα στην ύπαιθρο_Έκδοση 2021

Κατεβάστε το αρχείο

ENRD-Έξυπνα χωριά και ψηφιακός μετασχηματισμός αγροτικών περιοχών_Έκδοση 2021

Κατεβάστε το αρχείο