ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

ΠΑΑ 2014-2020_ΚΑΠ_Μέτρα COVID 19_Σεπτ. 2020

Κατεβάστε το αρχείο

ΥΠΑΑΤ - Μέτρα Στήριξης COVID 19

Κατεβάστε το αρχείο

ΚΑΠ 2021-2027: Προτεραιότητες & Στρατηγικές

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΑΑ 2014-2020: Πορεία Υλοποίησης _ Σεπτ. 2020

Κατεβάστε το αρχείο

Εχθροί και ασθένειες της ελιάς - Ομάδας Εστίασης της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη Γεωργία

Κατεβάστε το αρχείο