ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

EIP AGRI Εχθροί και ασθένειες της ελιάς: Τελική Έκθεση της Ομάδας Εστίασης της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη Γεωργία_Απρίλιος 2020

Κατεβάστε το αρχείο

EIP-AGRI Agrinnovation- Εκεί που συναντώνται η έρευνα με την πρακτική_Έκδοση 2019

Κατεβάστε το αρχείο

EIP-AGRI Agrinnovation- Εκεί που συναντώνται η έρευνα με την πρακτική_Έκδοση 2018

Κατεβάστε το αρχείο

EIP-AGRI Συστήματα γεωργικής γνώσης και καινοτομίας/Ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα και τη μάθηση_Έκδοση 2018

Κατεβάστε το αρχείο

EIP AGRI Ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ που σχετίζονται με την καινοτομία στον τομέα της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας/Υποβάλλοντας το καινοτόμο έργο σας : τι , πως και που_Έκδοση 2015

Κατεβάστε το αρχείο