ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

EIP AGRI Agrinnovation – Εκεί που συναντώνται η έρευνα με την πρακτική Τεύχος 7_Έκδοση 2020

Κατεβάστε το αρχείο

EIP AGRI Εχθροί και ασθένειες της ελιάς: Τελική Έκθεση της Ομάδας Εστίασης της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη Γεωργία_Απρίλιος 2020

Κατεβάστε το αρχείο

EIP-AGRI Agrinnovation- Εκεί που συναντώνται η έρευνα με την πρακτική_Έκδοση 2019

Κατεβάστε το αρχείο

EIP-AGRI Agrinnovation- Εκεί που συναντώνται η έρευνα με την πρακτική_Έκδοση 2018

Κατεβάστε το αρχείο

EIP-AGRI Συστήματα γεωργικής γνώσης και καινοτομίας/Ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα και τη μάθηση_Έκδοση 2018

Κατεβάστε το αρχείο