ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

Συνοπτικό Κείμενο Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2023

Κατεβάστε το αρχείο

Χρηματοδοτικά εργαλεία ΠΑΑ 2014-2022_Έκδοση 2/2023

Κατεβάστε το αρχείο

Σύντομη Παρουσίαση Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020_Έκδοση 2019

Κατεβάστε το αρχείο

Επιχειρησιακές Ομάδες ΕΣΚ/Παραδείγματα Συνεργασιών (Μέτρο 16)_Έκδοση 2018

Κατεβάστε το αρχείο

Μέτρο 19 - Τοπική Ανάπτυξη LEADER/Toπικές παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα_Έκδοση 2018

Κατεβάστε το αρχείο