ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

10 Χρόνια Δικτύωσης_Έκδοση 2019

Κατεβάστε το αρχείο

NRN of GREEK RDP 2014-2020/Networking and cooperation of actors involved in rural development_Έκδοση 2018 (Αγγλική)

Κατεβάστε το αρχείο

ΕΑΔ - Δικτύωση και Συνεργασία Φορέων για την Αγροτική Ανάπτυξη_Έκδοση 2017

Κατεβάστε το αρχείο