ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ

ΠΑΑ 2014-2020 / Αγροτική Ανάπτυξη για μια νέα εποχή_Έκδοση 2018

Κατεβάστε το αρχείο

Rural Development Programme (RDP) of Greece 2014-2020_Έκδοση 2018 (Αγγλική)

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΑΑ 2014-2020 / Το Μέλλον της Αγροτικής Ανάπτυξης_Έκδοση 2017

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΑΑ 2014-2020 / Το Μέλλον της Αγροτικής Ανάπτυξης_Έκδοση 2016

Κατεβάστε το αρχείο