Ημερίδες Διαβούλευσης

Περιφερειακές Συνδιασκέψεις Διαβούλευσης για την ΚΑΠ 2021-2027

1η Συνδιάσκεψη: Λάρισα, 24 Ιουνίου 2021

2η Συνδιάσκεψη: Χανιά, 6 Ιουλίου 2021

3η Συνδιάσκεψη: Τρίπολη, 19 Ιουλίου 2021

4η Συνδιάσκεψη: Κομοτηνή, 29 Ιουλίου 2021

5η Συνδιάσκεψη: Θεσ/νίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2021

6η Συνδιάσκεψη: Μέγαρα, 7 Οκτωβρίου 2021

7η Συνδιάσκεψη: Κέρκυρα, 5 Νοεμβρίου 2021

8η Συνδιάσκεψη: Μυτιλήνη, 7 Νοεμβρίου 2021

9η Συνδιάσκεψη: Κοζάνη,12 Νοεμβρίου 2021 

10η Συνδιάσκεψη: Πάτρα, 19 Νοεμβρίου 2021

11η Συνδιάσκεψη: Ρόδος, 22 Νοεμβρίου 2021

12η Συνδιάσκεψη: Λαμία, 29 Νοεμβρίου 2021

 

Δείτε περισσότερα για τις Συνδιασκέψεις στα Νέα του ΕΑΔ

 

Μπορείτε να υποβάλετε εδώ τις προτάσεις σας σχετικά με το Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021 - 2027.

 

Ακολουθούν σχετικές παρουσιάσεις:

Ημερίδα ενημέρωσης Ομάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού Εταιρικής Σχέσης της ΚΑΠ 2021-2027, Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 2020

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2021-2027), συστάθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων οι εξης τρεις Ομάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού Εταιρικής Σχέσης της ΚΑΠ 2021-2027 (ΟΣΣΕΣ).

 • -Ομάδα 1- Ανταγωνιστικότητα Αγρο-Διατροφικού τομέα
 • -Ομαδα 2- Περιβάλλον και κλίμα
 • -Ομάδα 3- Τοπική Αναπτυξη

Η πρώτη κοινή Συνάντηση των Ομάδων πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2020 κατά την οποία δόθηκε χρόνος για συζήτηση, σχολιασμό και ερωτήματα σχετικά με τα θέματα που παρουσιάστηκαν.

Στη συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε παράλληλα παρουσίαση από την κα Inge Van Oost στέλεχος της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης  της Ε.Ε. για την εφαρμογή του Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS) στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ.

Τα θέματα με τη σειρά που παρουσιάστηκαν ήταν τα παρακάτω:

 • -το σχέδιο κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια ΚΑΠ, προγραμματικής περιόδου 2021-2027
 • -AKIS post 2020
 • -οι απαιτήσεις και το περιεχόμενο του ΣΣ ΚΑΠ
 • -οι διαδικασίες λειτουργίας των Ομάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού

Μετά το τέλος των παρουσιάσεων πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες συναντήσεις, για κάθε ομάδα ξεχωριστά, των μελών με τους συντονιστές τους.

Ενημερωτικές ημερίδες Διαβούλευσης για την ΚΑΠ 2021-2027 (27 Φεβρουαρίου 2020, Άρτα και 28 Φεβρουαρίου 2020, Ιωάννινα)

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, διοργανώνουν ενημερωτικές ημερίδες Διαβούλευσης στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Οι δύο ενημερωτικές ημερίδες θα πραγματοποιηθούν:

 • Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 στην Άρτα ,Ξενοδοχείο Βυζαντινό , ώρα 15:30-20:00
 • Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 στα Ιωάννινα , Ξενοδοχείο Epirus Palace Hotel, ώρα 16:00- 20:30

Στις ημερίδες θα συζητηθούν οι νέες προτεραιότητες και αλλαγές που επιφέρουν οι προτάσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, μετά το 2020. Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή ενημέρωση καθώς και η διαβούλευση με φορείς του αγροτικού χώρου και εκπροσώπους φορέων που συμμετέχουν στην «Εταιρική Σχέση» για την προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2021-2027.

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα που βρίσκεται εδω έως την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020
Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας
τηλ: 210 5275229, 210 5275027,
210 5275059, 210 5275142
Email: ead@mou.gr

https://ead.gr
www.minagric.gr

Παρακαλούμε να προωθήσετε το μήνυμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ενημερωτικές ημερίδες Διαβούλευσης για την ΚΑΠ 2021-2027 (10 Φεβρουαρίου 2020, Καβάλα και 11 Φεβρουαρίου 2020, Αλεξανδρούπολη)

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, διοργανώνουν ενημερωτικές ημερίδες Διαβούλευσης στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Οι δύο ενημερωτικές ημερίδες θα πραγματοποιηθούν:

 • Τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 στην Καβάλα ,Ξενοδοχείο Lucy, 16:00 με 20:30.
 • Την Τρίτη11 Φεβρουαρίου 2020 στην Αλεξανδρούπολη, Ξενοδοχείο Astir Egnatia, 15:30 με 20:00.

Στις ημερίδες θα συζητηθούν οι νέες προτεραιότητες και αλλαγές που επιφέρουν οι προτάσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, μετά το 2020. Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή ενημέρωση καθώς και η διαβούλευση με φορείς του αγροτικού χώρου και εκπροσώπους φορέων που συμμετέχουν στην «Εταιρική Σχέση» για την προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2021-2027.

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα που βρίσκεται εδώ έως την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2020.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020
Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας
τηλ: 210 5275229, 210 5275027,
210 5275059, 210 5275142
Email: ead@mou.gr

https://ead.gr
www.minagric.gr

Παρακαλούμε να προωθήσετε το μήνυμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ημερίδα Διαβούλευσης για την ΚΑΠ 2021-2027, Θεσσαλονίκη 31 Ιανουαρίου 2020

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, διοργανώνουν στο πλαίσιο της 28ης Έκθεσης Αgrotica (Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης) ενημερωτική ημερίδα Διαβούλευσης στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020, ώρα 15:00 - 19:00 στο Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός - Αίθουσα C.

Στην  ημερίδα θα συζητηθούν οι νέες προτεραιότητες και αλλαγές που επιφέρουν οι προτάσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, μετά το 2020. Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή ενημέρωση καθώς και η διαβούλευση με φορείς του αγροτικού χώρου και εκπροσώπους φορέων που συμμετέχουν στην «Εταιρική Σχέση» για την προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2021-2027.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020
Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας
τηλ: 210 5275229, 210 5275027,
210 5275059, 210 5275142
Email: ead@mou.gr

www.agrotikianaptixi.gr
https://ead.gr
www.minagric.gr

Παρακαλούμε να προωθήσετε το μήνυμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ημερίδα Διαβούλευσης για την ΚΑΠ 2021-2027, Σέρρες 19 Δεκεμβρίου 2019

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα Διαβούλευσης στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 στις Σέρρες, Ξενοδοχείο PHILIPPOS XENIA, 16:00 – 20:30.

Στην  ημερίδα θα συζητηθούν οι νέες προτεραιότητες και αλλαγές που επιφέρουν οι προτάσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, μετά το 2020. Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή ενημέρωση καθώς και η διαβούλευση με φορείς του αγροτικού χώρου και εκπροσώπους φορέων που συμμετέχουν στην «Εταιρική Σχέση» για την προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2021-2027.

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα που βρίσκεται εδώ έως την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020
Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας
τηλ: 210 5275229, 210 5275027,
210 5275059, 210 5275142
Email: ead@mou.gr

www.agrotikianaptixi.gr
https://ead.gr
www.minagric.gr

Παρακαλούμε να προωθήσετε το μήνυμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ημερίδα Διαβούλευσης για την ΚΑΠ 2021-2027, Λαμία 6 Δεκεμβρίου 2019

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα Διαβούλευσης στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 στη Λαμία, Ξενοδοχείο Σαμαράς , 16:00 - 20:30.

Στην  ημερίδα θα συζητηθούν οι νέες προτεραιότητες και αλλαγές που επιφέρουν οι προτάσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, μετά το 2020. Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή ενημέρωση καθώς και η διαβούλευση με φορείς του αγροτικού χώρου και εκπροσώπους φορέων που συμμετέχουν στην «Εταιρική Σχέση» για την προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2021-2027.

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα που βρίσκεται εδώ έως την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020
Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας
τηλ: 210 5275229, 210 5275027,
210 5275059, 210 5275142
Email: ead@mou.gr

www.agrotikianaptixi.gr
https://ead.gr
www.minagric.gr

Παρακαλούμε να προωθήσετε το μήνυμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Ενημερωτικές ημερίδες Διαβούλευσης για την ΚΑΠ 2021-2027 (11 Νοεμβρίου 2019, Βέροια και 12 Νοεμβρίου 2019, Κοζάνη)

 

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, διοργανώνουν ενημερωτικές ημερίδες Διαβούλευσης στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Οι δύο ενημερωτικές ημερίδες θα πραγματοποιηθούν:

 • Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, Βέροια ,Ξενοδοχείο Αίγες Μέλαθρο, 15:30 με 20:30.
 • Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019, Κοζάνη,Κτίριο ΖΕΠ , 10:30 με 14:30.

Στις ημερίδες θα συζητηθούν οι νέες προτεραιότητες και αλλαγές που επιφέρουν οι προτάσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, μετά το 2020. Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή ενημέρωση καθώς και η διαβούλευση με φορείς του αγροτικού χώρου και εκπροσώπους φορέων που συμμετέχουν στην «Εταιρική Σχέση» για την προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2021-2027.

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα που βρίσκεται εδω έως την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020
Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας
τηλ: 210 5275229, 210 5275027,
210 5275059, 210 5275142
Email: ead@mou.gr

https://ead.gr
www.minagric.gr

Παρακαλούμε να προωθήσετε το μήνυμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Eναρκτήρια ενημερωτική ημερίδα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 διοργανώνουν την εναρκτήρια ενημερωτική ημερίδα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα, την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.
Στην ημερίδα θα συζητηθούν οι νέες προτεραιότητες και αλλαγές που επιφέρουν οι προτάσεις Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, μετά το 2020, με στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των φορέων, που θα αποτελέσουν την «εταιρική σχέση» προετοιμασίας του Στρατηγικού Σχεδίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα που βρίσκεται εδώ, μέχρι τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019.
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020
Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας
τηλ: 210 5275229, 210 5275027,
210 5275059, 210 5275142
Email: ead@mou.gr
 

www.agrotikianaptixi.gr
https://ead.gr
www.minagric.gr

Παρακαλούμε να προωθήσετε το μήνυμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.