Γραπτές Διαδικασίες / Αποφάσεις

24Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Μ 3.1.2, 4.1.5, 14.1 & 11Η ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΑ)
23Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 2.1 «ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»)
22Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 «ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ»- 3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
21Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (9Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΑ 2014-2020)
20Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 2.1 ΠΑΑ 2014-2020)
19Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2 Μ16)
18Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020)
17Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (8Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΡΟΥ COVID 19)
10Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 16.1-16.2 ΚΑΙ 16.5-16.1 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»