Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΟΛ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΕΘ-ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ κτλ."
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΕΘ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΔΕΛΤΑ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13184/29-11-2017 ‘’Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα: 1h_tropopoihsh_ya_metrou9.pdf
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΠΑΡΝΩΝΑ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΕΤΑΧ-ΧΙΟΥ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ"
Έτος δημοσίευσης: 2018