Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Δράση 3.1.2 - Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 3.2 - Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΚΑΕΚ ΣΑΜΟΥ"
Έτος δημοσίευσης: 2018
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης για τη Δράση 1.1.1- Κατάρτιση
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
Απόφαση ένταξης
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 1.1.1- Κατάρτιση
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
2η Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Μ01 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Έτος δημοσίευσης: 2018