Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Υπομέτρο 19.4 - Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 19.3 - Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 19.2 - Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)
Έτος δημοσίευσης: 2018
Περιεχόμενο μέτρου ΠΑΑ 1
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα: aitisigenikisparoxis.pdf
Παράδειγμα 3
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα: parapemptiko.pdf
Παραδειγμα 1
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα: aitisiypologou.pdf