Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Ηπείρου για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Έτος δημοσίευσης: 2018
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Ιονίων Νήσων για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Έτος δημοσίευσης: 2018
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Αττικής για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Έτος δημοσίευσης: 2018
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Δυτικής Μακεδονίας για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Έτος δημοσίευσης: 2018
Υπομέτρο 6.1 - Εγκατάσταση νέων Γεωργών
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα: ΥΑ
1η Τροποποίηση της ΥΑ
2η Τροποποίηση της ΥΑ
ΥΑ
1η Τροποποίηση της ΥΑ
2η Τροποποίηση της ΥΑ
3η Τροποποίηση της ΥΑ
4η Τροποποίηση της ΥΑ
5η Τροποποίηση της ΥΑ
6η Τροποποίηση της ΥΑ
7η Τροποποίηση της ΥΑ
1η Εγκύκλιος Εφαρμογής (έγκριση Οδηγού Αξιολόγησης )
2η Εγκύκλιος Εφαρμογής (επικαιροποίηση Οδηγού Αξιολόγησης)
1η Εγκύκλιος Εφαρμογής 2ης Πρόσκλησης
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
Εγκύκλιος
Εγκύκλιος (ισχύει από 3-11-2020)
Κριτήρια επιλογής Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Κριτήρια επιλογής Πελοποννήσου
Κριτήρια επιλογής Κρήτης
Κριτήρια επιλογής Δυτικής Μακεδονίας
Κριτήρια επιλογής Στερεάς Ελλάδας
Κριτήρια επιλογής Δυτικής Ελλάδας
Κριτήρια επιλογής Ηπείρου
Κριτήρια επιλογής Ιονίων Νήσων
Κριτήρια επιλογής Κεντρικής Μακεδονίας
Κριτήρια επιλογής Αττικής
Κριτήρια επιλογής Νοτίου Αιγαίου
Κριτήρια επιλογής Θεσσαλίας
Κριτήρια επιλογής Βορείου Αιγαίου
Τυπική Απόδοση και Κριτήρια Βαθμολογίας σε επίπεδο Χώρας και Περιφερειών
Οικισμοί με χαρακτηρισμό διαφορετικό από το οικείο Δημοτικό Διαμέρισμα