Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Απόφαση Ένταξης 1ης πρόσκλησης του Μέτρου 11 (2017)
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέτρου 11 (11.1.1, 11.1.2, 11.2.1και 11.2.2) έτους 2017 - «Βιολογικές καλλιέργειες»
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
Προδημοσίευση 1ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.7
Έτος δημοσίευσης: 2018
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Βόρειου Αιγαίου για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Έτος δημοσίευσης: 2018
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Στερεάς Ελλάδας για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Έτος δημοσίευσης: 2018