Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

2η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ (ΕΤΑΧ) A.A.E. ΟΤΑ
Έτος δημοσίευσης: 2023
Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με την διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης ΣΔΙΤ του έργου: ‘’Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας – Ορφανών Καρδίτσας’’
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
Διακήρυξη
Τροποποίηση Διακήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού με την διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης ΣΔΙΤ του έργου: ‘’Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας – Ορφανών Καρδίτσας’’
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
1η τροποποιηση
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ιδιωτικών έργων στο Υπομέτρο 19.2 LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
2η Πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Μελέτη για την εκτίμηση της μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα στις αροτραίες καλλιέργειες για τη σύνταξη νέας παρέμβασης στο ΣΣ ΚΑΠ στο πλαίσιο του άρθρου 70 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115»
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD – Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ
Έτος δημοσίευσης: 2023
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου Πρόσκλησης υπομέτρου 2.1 για την Περιφέρεια Θεσσαλίας
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα για τις υποδράσεις 19.2.4.2, 19.2.4.5, LEADER/CLLD της ΟΤΔ Εταιρεία ‘Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.)
Έτος δημοσίευσης: 2023