Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

2η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD – Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ
Έτος δημοσίευσης: 2023
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου Πρόσκλησης υπομέτρου 2.1 για την Περιφέρεια Θεσσαλίας
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα για τις υποδράσεις 19.2.4.2, 19.2.4.5, LEADER/CLLD της ΟΤΔ Εταιρεία ‘Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.)
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD ΟΤΔ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
Έτος δημοσίευσης: 2023
Συνημμένα:
2η Πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Σύμβουλος υποστήριξης για την προετοιμασία και εφαρμογή των περιβαλλοντικών παρεμβάσεων της νέας ΚΑΠ».
Έτος δημοσίευσης: 2023
2η προκήρυξη ιδιωτικών έργων τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 - 2020
Έτος δημοσίευσης: 2023
Απόφαση ένταξης/Αποτελέσματα αξιολόγησης της Δράσης 4.1.2 Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Έτος δημοσίευσης: 2023
Απόφαση ένταξης/Αποτελέσματα αξιολόγησης της Δράσης 4.1.2 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Έτος δημοσίευσης: 2023