Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

2ης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.9- Αυτόχθονες φυλές
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων ΑΑΕ ΟΤΑ "
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "ΑΝΕΤΧΑ"
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση 10.1.2 -Προστασία ελαιώνα Άμφισσας
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία»
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 3ης πρόσκλησης για την Δράση 1.1.1 - Κατάρτιση
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
Απόφαση ένταξης
1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»
Έτος δημοσίευσης: 2019