Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Έτος δημοσίευσης: 2018
Μέτρο 1 - Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης
Έτος δημοσίευσης: 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: "ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02 ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ", στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΕΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
Πρόσκληση
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης Ιονίων Νήσων για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Δράσεις 16.1-16.2 και 16.1-16.5 (Επιχειρησιακές Ομάδες για περιβάλλον)
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Δράσεις 16.1-16.2 και 16.1-16.5 (Επιχειρησιακές Ομάδες για Ανταγωνιστικότητα)
Έτος δημοσίευσης: 2018
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κρήτης για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Έτος δημοσίευσης: 2018
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης Νοτίου Αιγαίου για το Υπομέτρο 6.1- (Νέοι Αγρότες)
Έτος δημοσίευσης: 2018