Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Μελέτη για την ένταξη νέων καλλιεργειών στο Υπομέτρο 5.1 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
Πρόσκληση
2η Πρόσκληση CLLD Leader για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
Έτος δημοσίευσης: 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) και ειδικότερα για τα Υπομέτρα 13.1 και 13.2 για το έτος 2018
Έτος δημοσίευσης: 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) και ειδικότερα για τα Υπομέτρα 13.1 και 13.2 για το έτος 2017
Έτος δημοσίευσης: 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) και ειδικότερα για τα Υπομέτρα 13.1 και 13.2, για το έτος 2018
Έτος δημοσίευσης: 2018