Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Δράσεις 11.1.1, 11.2.1 του Μέτρου 11- Βιολογική Γεωργία
Έτος δημοσίευσης: 2019
3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Δράσεις 11.1.1, 11.2.1 του Μέτρου 11- Βιολογική Γεωργία
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Δυτικής Μακεδονίας για τη Δράση 4.3.4- Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Έτος δημοσίευσης: 2018
Μελέτη για την ένταξη νέων καλλιεργειών στο Υπομέτρο 5.1 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
Πρόσκληση
2η Πρόσκληση CLLD Leader για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
Έτος δημοσίευσης: 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) και ειδικότερα για τα Υπομέτρα 13.1 και 13.2 για το έτος 2018
Έτος δημοσίευσης: 2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) και ειδικότερα για τα Υπομέτρα 13.1 και 13.2 για το έτος 2017
Έτος δημοσίευσης: 2018