Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέτρου 11 (11.1.1, 11.1.2, 11.2.1και 11.2.2) έτους 2017 - «Βιολογικές καλλιέργειες»
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
Προδημοσίευση 1ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.7
Έτος δημοσίευσης: 2018
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης Βόρειου Αιγαίου για το υπομέτρο 6.1 - (Νέοι Αγρότες)
Έτος δημοσίευσης: 2018
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης Στερεάς Ελλάδας για το υπομέτρο 6.1 - (Νέοι Αγρότες)
Έτος δημοσίευσης: 2018
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης Ηπείρου για το υπομέτρο 6.1 - (Νέοι Αγρότες)
Έτος δημοσίευσης: 2018
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης Ιόνιων Νησων για το υπομέτρο 6.1 - (Νέοι Αγρότες)
Έτος δημοσίευσης: 2018