Υπομέτρο 4.2 - Επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων

Η στήριξη στο Υπομέτρο 4.2 έχει στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τελικών ποιοτικών παραγόμενων προϊόντων, με δυνατότητες διείσδυσης στις διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής, της ενσωμάτωσης της καινοτομίας, της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος.

Καθοριστική σημασία για τη στήριξη των επενδύσεων έχει τόσο η διατήρηση όσο και η δημιουργία θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στην κοινωνική σταθερότητα και στην οικονομική ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

 

Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν κυρίως σε: ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων κλπ.

 

Είδος στήριξης: Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης.

Κοινή Υπουργική Απόφαση (KYA) καθορισμού του πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 4.2
Σχετικά αρχεία: 
Εγκύκλιος Οδηγιών του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη διαδικασία πληρωμής των Δράσεων 4.2.1 και 4.2.2, του Υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020
Σχετικά αρχεία: