Υπομέτρο 19.4 - Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση

Γενικές πληροφορίες

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου ανανεώνεται διαρκώς.

Υπουργική Απόφαση καθορισμού του πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 19.4
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Ηπείρου
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
10/01/2023
Περιφέρεια:
 • ΗΠΕΙΡΟΣ
 • Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.)
,
 • ΗΠΕΙΡΟΣ
 • Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.)
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
21/12/2017
Περιφέρεια:
 • ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 • Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝΚΟ Α.Ε.)
,
 • ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 • Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε.)
,
 • ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 • Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α. (ΑΝΦΛΩ.)
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
07/12/2017
Περιφέρεια:
 • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
 • Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ Α.Ε.)
,
 • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
 • Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε.)
,
 • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
 • Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ε.Τ.Α.Χ. Α.Ε.)
,
 • ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
 • Κέντρο Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Σάμου Α.Ε. (Κ.Α.Ε.Κ. Σάμου Α.Ε.)
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
10/10/2017
Περιφέρεια:
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 • Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.)
,
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 • Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.)
,
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.)
,
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 • Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. - Ο.Τ.Α.
,
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 • Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Α.Ε. (ΑΝΕΘ) (ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗ κλπ.)
,
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 • Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Α.Ε. (ΑΝΕΘ) (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΔΕΛΤΑ)
,
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ – ΑΟΤΑ
,
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 • Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. - Ο.Τ.Α.
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Κρήτης
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
04/04/2018
Περιφέρεια:
 • ΚΡΗΤΗ
 • Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ
,
 • ΚΡΗΤΗ
 • ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
,
 • ΚΡΗΤΗ
 • Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
,
 • ΚΡΗΤΗ
 • Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
,
 • ΚΡΗΤΗ
 • Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
24/10/2017
Περιφέρεια:
 • ΘΕΣΣΑΛΙΑ
 • Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (ΕΑΠ ΑΕ) - Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
,
 • ΘΕΣΣΑΛΙΑ
 • Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.)
,
 • ΘΕΣΣΑΛΙΑ
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.)
,
 • ΘΕΣΣΑΛΙΑ
 • Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.)
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
07/02/2022
Περιφέρεια:
 • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
 • Τριχωνίδα Α.Ε.Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
,
 • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
 • Αχαϊα Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
,
 • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
 • Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)
,
 • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
 • Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΙΤΩΛΙΑ Α.Ε.)
Ένταξη της Πράξης «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
12/04/2021
Περιφέρεια:
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
 • Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Πάρνωνας Α.Ε.)
,
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
 • Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
,
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
 • Αναπτυξιακή Βόρειου Πελοποννήσου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.)