Τροποποίηση Διακήρυξης του Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο “ Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΑΑ” και τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη εγγειοβελτιωτικών έργων "ΥΔΩΡ 2.0" του ΥΠΑΑΤ» - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Δημόσια Έργα Άλλων Ταμείων
Ημερομηνία έναρξης: 
13/04/2023
Ημερομηνία λήξης: 
28/04/2023