Τομεακά Προγράμματα

Οπωροκηπευτικά (47.1)

 • Π2-47.1 Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Μελισσοκομία (55)

 • Π2-55.1 - Συμβουλές, εκπαίδευση & τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων
 • Π2-55.2 - Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών – Πρόγραμμα στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης
 • Π2-55.3 - Εξ ορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης των μελισσοσμηνών
 • Π2-55.4 - Μέτρα στήριξης για την αύξηση του αριθμού και τους εύρους των αναλύσεων μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων από διαπιστευμένα εργαστήρια με στόχο τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων στην εμπορία και την αναβάθμιση της αξίας των προϊόντων τους
 • Π2-55.5 - Συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των
 • Π2-55.6 - Προώθηση, επικοινωνία και μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων δράσεων και δραστηριοτήτων παρακολούθησης της αγοράς που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών
 • Π2-55.7 - Προώθηση, επικοινωνία και μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων δράσεων και δραστηριοτήτων παρακολούθησης της αγοράς που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών

Οίνος (58)

 • Π2-58.1 - Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων
 • Π2-58.2 - Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία στις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις οινοπαραγωγής
 • Π2-58.3 - Πρώιμη συγκομιδή
 • Π2-58.4 - Ενημέρωση για την υπεύθυνη κατανάλωση οίνων και το ενωσιακό καθεστώς των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων
 • Π2-58.5 - Προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες
 • Π2-58.6 - Eπενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής

Ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά (47.2)

 • Π2-47.2 Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)