08
Δεκ
2020

Συμμετοχικά εργαστήρια για όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν στο Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις αγροτικές περιοχές με ορίζοντα το 2040

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση ενός Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις αγροτικές περιοχές, δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) υποστηρικτικό πακέτο για τη διοργάνωση τοπικών εργαστηρίων/συζητήσεων, το οποίο τίθεται στη διάθεση των αγροτικών κοινοτήτων, των κατοίκων, φορέων και ομάδων που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο.

Στα εργαστήρια αυτά τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν με πρωτοβουλία των ενδιαφερόμενων, στόχος είναι οι κάτοικοι της υπαίθρου να συζητήσουν για το πώς θα ήθελαν να είναι η περιοχή τους, πώς ενδέχεται να αλλάξει κατά τα επόμενα 20 χρόνια, τι εξελίξεις που θα ήθελαν να δουν και ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε η περιοχή τους να γίνει ο τόπος που ονειρεύονται.

Τα αποτελέσματα των συζητήσεων θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης EC-RURAL-VISION-WELCOME-TO-OUR-RURAL@ec.europa.eu.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΠΑΑ, e-mail: ead@mou.gr, τηλέφωνα: 210 5275142, 210 5275027, 210 5275229.