Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήματος Πληρωμής προς τους δικαιούχους της 1ης Πρόσκλησης του Μέτρου 9 (Ομάδες/ Οργανώσεις Παραγωγών) - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Μέτρα για κατάρτιση, συμβουλές και συνεργασίες
  • Μέτρο 9 – Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών
Ημερομηνία έναρξης: 
02/01/2020
Ημερομηνία λήξης: 
31/07/2020