Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μέτρου 21- Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 - Έχει λήξει.

Ανακοίνωση (20-11-2020)

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους της Πρόσκλησης του Μέτρου 21 «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19», ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που προέκυψε με τις ποικιλίες ελαιώνων που αφορούν ελιές ελαιοποιήσιμες ή διπλής κατεύθυνσης και οι οποίες δεν εμφανίζονταν ως επιλέξιμες στο πληροφοριακό σύστημα του Μέτρου.

 

 

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
02/12/2020
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Μέτρο 21 (COVID-19)
Ημερομηνία έναρξης: 
17/11/2020
Ημερομηνία λήξης: 
27/11/2020
Βιβλιοθήκη: