Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.3.1 "Υποδομές εγγείων βελτιώσεων" (έτος 2024) - Έχει λήξει.

Προϋπολογισμός

124.000.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • Μέτρα για Δημόσια Έργα
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.3 - Στήριξη σε υποδομές
  • Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Ημερομηνία έναρξης: 
04/01/2024
Ημερομηνία λήξης: 
09/02/2024