Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.5 - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Επενδυτικά / Επιχειρηματικά
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.1 - Σχέδια Βελτίωσης
  • Δράση 4.1.5 Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Ημερομηνία έναρξης: 
15/03/2023
Ημερομηνία λήξης: 
16/05/2023