Π3-73-2.4 Επενδύσεις στη βιοασφάλεια των παραγωγικών ζώων