Π2-47.1 Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Π2-47.1 Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών