Π1-31.9 Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.