Π1-31.2 Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης