Π1-31.1 Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών