ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • Δημόσια Έργα Άλλων Ταμείων
Ημερομηνία έναρξης: 
22/05/2023
Ημερομηνία λήξης: 
26/06/2023