Εκτυπώσιμη μορφή
27
Ιαν
2020

Ημερίδα για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)-16 Ιανουαρίου 2020

Πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2020 ενημερωτική ημερίδα για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ). Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στα ακόλουθα:

  • παρουσίαση του σχεδίου κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια ΚΑΠ, προγραμματικής περιόδου 2021-2027
  • παρουσίαση των απαιτήσεων και του περιεχομένου του ΣΣ ΚΑΠ
  • πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιδόσεων του ΣΣ ΚΑΠ, με έμφαση στις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης
    Οι παρουσιάσεις της ημερίδας αφορούν κοινές παρουσιάσεις και για την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιανουαρίου 2020, στο ισόγειο των γραφείων της ΕΥΔ ΠΑΑ