Δράση 31.6-Θ Χρήση γεωργίας ακριβείας κατά τους ψεκασμούς