Δράση 3.1.1 - Στήριξη για νέα συμμετοχή σε ενωσιακά συστήματα ποιότητας

Υποσύστημα Τροποποιήσεων-Μεταβιβάσεων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 3.1 (Δράση 3.1.1)
Εγκύκλιος - Οδηγός Αξιολόγησης αίτησης στήριξης και φακέλου υποψηφίου Πρόσκλησης Υπομέτρου 3.1 (Δράση 3.1.1)
Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 3.1 (Δράση 3.1.1)
Σχετικά αρχεία: 
Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορισμού του πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 3.1
Σχετικά αρχεία: 
Αποτελέσματα αξιολόγησης της Πρόσκλησης του Υπομέτρου 3.1 (Δράση 3.1.1) -Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
16/11/2021
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ