Δράση 10.1.4 - Μείωση της ρύπανσης του νερού

Υπουργική Απόφαση του καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.4 του ΠΑΑ 2014-2022 στο πλαίσιο του μεταβατικού Κανονισμού 2020/2220
Σχετικά αρχεία: 
Υπουργική Απόφαση του καθορισμού πλαισίου εφαρμογής την Δράσεων 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4

10.01.01

Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την υποβολή παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων 2022 της Δράσης 10.1.4
Εγκύκλιος για τη διεξαγωγή προενταξιακών ελέγχων στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.4
Σχετικά αρχεία: 
Εγκύκλιος για την υποβολής αίτησης (συμπεριλαμβανόμενης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο των Νέων Προσκλήσεων (2022) της Δράσης 10.1.4
Εγγραφο διευκρινίσεων για τον υπολογισμό ύψους ενίσχυσης για τη δέσμευση Β
Σχετικά αρχεία: 
Έγγραφο με διευκρινίσεις για την εφαρμογή της Δράσης 10.1.4 ( Ερωτήσεις / Απαντήσεις)
Εγγραφο διευκρινίσεων για τη μηχανογραφική εφαρμογή της Δράσης 10.1.4
Σχετικά αρχεία: 
Έγγραφο διευκρινίσεων για μεταβιβάσεις, ενοικιαστήρια, πρασίνισμα, φυτικό κεφάλαιο
Σχετικά αρχεία: 
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 14/03/2022 - 29/04/2022

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 14/03/2022 - 29/04/2022

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περίοδος Υποβολής: 15/01/2018 - 16/02/2018

Δικαιούχος/-οι: Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο