Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου «Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων Νομού Λασιθίου και Συνοδά Έργα – Φράγμα Αγ.Ιωάννη Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου και Βασικά Έργα Αξιοποίησης Αρδευτικού Νερού». - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
09/06/2023
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΚΡΗΤΗ
Δικαιούχος/-οι: 
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Δημόσια Έργα Άλλων Ταμείων
Ημερομηνία έναρξης: 
24/02/2023
Ημερομηνία λήξης: 
23/04/2023